การแก้ไขสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ อ.ดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงาน กสทช. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ และอาจเป็นอันตราย ในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี
1. บริเวณ ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก มีประชาชนแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาสายสื่อสารที่กีดขวางทางเข้าออก โดยได้รับความร่วมมือจาก กฟอ.ดำเนินสะดวก และผู้ประกอบการสายสื่อสารจาก NT tot,cat 3bb และ true ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารในจุดดังกล่าว
2. บริเวณ ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี กรณีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ และกีดขวาง โดยการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการสายสื่อสารจาก NT tot,cat 3bb และ true ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารในบริเวณดังกล่าวvf