ติดต่อเรา

ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 16 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 16
ที่อยู่ : 168/19 - 20 หมู่ที่ 2 ตำบล เจดีย์หัก อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
หมายเลขโทรศัพท์: 032 332 561 - 2
แฟกซ์: 032 332 560
e-mail : mtr_rc@nbtc.go.th


พื้นที่ความรับผิดชอบ :  ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี