บริการของหน่วยงาน

จังหวัดเพชรบุรี

จัดกระบวนการทำความเข้าใจเพิ่มเติมตามคำสั่งศาลปกครอง จังหวัดเพชรบุรีของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด โดยมีผู้ร้องเรียน และ สำนักงาน กสทช. เขต 16 เข้าร่วมโดยได้ข้อสรุปจากผู้ร้องเรียนดังนี้
1.ให้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ปรับทัศนียภาพ  (เพื่อลดความกังวล ความเครียดจากการเห็นเสาส่งในทุกๆ วัน) เช่นปลูกต้นไม้ หาฉากกั้น
2.ให้ สำนักงาน กสทช.เขต 16 ทำการตรวจวัด EMF กับผู้ร้อง (tuc 1800, 2100) ทุก 3 เดือน โดยวัน เวลา จะทำการนัด ผู้ร้องอีกทีครับ

เสาไฟฟ้าที่ปากซอย 9 บาร์สายฝนร่วมใจ ราชบุรี

ตามที่ได้รับการประสานจากท่าน สส. เขต 1 จังหวัดราชบุรี กรณีเสาไฟฟ้าเอียง บริเวณ เสาไฟฟ้าที่ปากซอย 9 บาร์สายฝนร่วมใจประชาชนใกล้เคียงเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณปากซอยสานฝนร่วมใจ ซอย 9  นั้น
     สำนักงาน กสทช. เขต 16 งานตรวจสอบเนื้อหาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว และสอบถามชาวบ้านรอบข้าง โดยเสาไฟฟ้าดังกล่าว เอียงได้ประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว สาเหตุอาจเนื่องจากเมื่อช่วงนั้นมีการทำถนน และสายสื่อสารเกี่ยวที่เสาจำนวนมาก จึงทำให้น้ำหนักเยอะโหลดเสาไฟฟ้าจึงเกิดการเอียง
     การนี้ ได้ประสานไปยัง กฟจ.ราชบุรี เพื่อบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าแผนการจัดระเบียบสายฯ และ กฟจ.ราชบุรี จะเร่งดำเนินการปรับระดับความเอียงเสา หากมีความจำเป็นต้องนัด ผปก. สายสื่อสารเพื่อลงพื้นที่ กฟจ.ราชบุรี จะแจ้ง สำนักงาน กสทช. เขต 16 ต่อไป

ตามที่ ภภ. เขต 16 ได้รับการประสานจากท่าน สส.กุลวลีฯ กรณีสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบริเวณหน้าวัดหน้าวัดโรงช้าง และได้ประสานหน่วยงานสื่อสาร ประกอบด้วย nt(tot/cat) ais dtac 3bb และ true เพื่อร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารในวันที่ 6 พ.ค. 64 เวลา 9.30 น.  นั้น
     เนื่องด้วยเมื่อคืน (5 พ.ค. 64) มีฝนตกลมแรงพายุเข้าในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าล้มหลายจุด ผปก. จึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมด แต่ได้รับความอนุเคราะห์จาก true เพียงเจ้าเดียวในการแก้ไขจุดดังกล่าวและได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ภาพในอัลบัมที่เต็มลงครับ)

ราชบุรี

    สำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้รับการประสานจาก Call Center 1200 ให้โปรดพิจารณาเร่งดำเนินการ
กรณีนายรอมฤทธิ์ เส็งสาย ร้องเรียนสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบริเวณสี่แยกไฟแดงปากบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นั้น
     การนี้ งานตรวจสอบเนื้อหาฯ ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้ประสานและได้รับความร่วมมือจาก กฟอ.จอมบึง และผู้ประการประกอบด้วย NT TOT/Cat , 3bb , true , interlink , dtac , uih ,ais เพื่อลงพื้นที่ในวันที่ 18 พ.ค. 64 และได้ร่วมเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ดำเนินสะดวก ราชบุรี

    ตามที่ สำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้รับการประสานจาก Call Center 1200 กรณีได้รับแจ้งจากนางสาวกุลธิดา แซ่เฮ้ง ว่ามีสายสื่อสารจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ ซึ่งอาจเกิดอันตราย บริเวณเลขที่ 255 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นั้น

   วันที่ 25 พ.ค. 64 งานตรวจสอบเนื้อหาฯ ได้ประสานผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไข ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) (NT CAT/NT TOT) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เข้าดำเนินการแก้ไขสายสื่อสารในจุดร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ราชบุรี

ตามที่สำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้รับหนังสือจากสำนักงานเทศบาลตำบลเขางู กรณีขอความอนุเคราะห์ให้จัดระเบียบสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบบริเวณเทศบาลตำบลเขางู งานตรวจสอบเนื้อหาฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริเวณเทศบาลตำบลเขางู ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ได้มีการประชุมหารือหน้างานในช่วงเช้า เพื่อกระจายงานตามช่วงเสาไฟฟ้าให้แต่ละบริษัทรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท NT(TOT/CAT), 3BB, True, AIS และ Dtac
 

ราชบุรี

       ตามที่สำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้รับหนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ กรณีขอความอนุเคราะห์ให้จัดระเบียบสายสื่อสารที่กีดขวางและเป็นอุปสรรคแก่การก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3088 เส้นราชบุรี – ปากท่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
      การแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่เป็นอุปสรรคแก่การก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3088 เส้นราชบุรี - ปากท่อ ได้ดำเนินการตัดสายสื่อสารที่ล่วงหล่นพื้นและยกระดับสายสื่อสารบริเวณช่วงที่มีการก่อสร้างถนน เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถดำเนินการได้ก่อน และด้านฝั่งตรงข้ามถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างภายในสิ้นเดือน ผู้ประกอบการสายสื่อสารจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้รับจ้างจะขนย้ายเครื่องมือ ส่วนการจัดระเบียบสายสื่อสารต่อเนื่องในเส้นทางดังกล่าว จะดำเนินการในคราวต่อไป
 

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงาน กสทช. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ และอาจเป็นอันตราย ในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี
1. บริเวณ ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก มีประชาชนแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาสายสื่อสารที่กีดขวางทางเข้าออก โดยได้รับความร่วมมือจาก กฟอ.ดำเนินสะดวก และผู้ประกอบการสายสื่อสารจาก NT tot,cat 3bb และ true ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารในจุดดังกล่าว
2. บริเวณ ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี กรณีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ และกีดขวาง โดยการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการสายสื่อสารจาก NT tot,cat 3bb และ true ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารในบริเวณดังกล่าวvf

จังหวัดเพชรบุรี

 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 งานตรวจสอบเนื้อหาฯ ภภ.เขต 16 ประกอบด้วยนางสาวกิติวรรณฯ นนผ.ก3 นางสาวปภพพรฯ และนายพศวีร์ฯ เจ้าหน้าที่นโยบายเเละแผน ลงพื้นที่ตรวจโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล 
Zone C ระยะที่ 2 ของสำนักงาน กสทช. โดยดำเนินการตรวจติดตาม WiFi โรงเรียน (จำนวน 2 โรงเรียน) และ WiFi หมู่บ้าน(จำนวน 6 ตู้) แบบรายงานการตรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. WiFi โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) หมู่ที่ 1 บ้านวัดใหม่ ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
2. WiFi โรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ 1 บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ ต.ปากทะเล อ.บ้านเเหลม จ. เพชรบุรี
3. Wifi หมู่บ้าน ประกอบด้วย
         - หมู่ 1,3,5,7 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
         - หมู่ 11 บ้านดอนหอยเเครง ต.บางขุนไทร อ.บ้านเเหลม จ.เพชรบุรี
         - หมู่ 1 บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โดยการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดเพชรบุรี

  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 2564 ภภ.เขต 16 นำโดยนายชานนท์ คราประยูร หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กับสถานีควบคุมข่ายวิทยุ ในกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง จอมบึง ราชบุรี และพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซาก
          ตามบัญชา อภภ.1 ให้ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Repeater ควบคุมข่าย ผลการการตรวจสอบความพร้อม ดังนี้
          1. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบุรี โดยทางสถานีฯ มีการใช้งานผ่านระบบ 
1) ระบบ Repeater 145.700 MHz (Dup -600), 146.700 (Dup -600) ใช้งานได้ปกติ
2) ระบบ echolink ใช้งานได้ปกติ
3) ระบบ D – Star ใช้งานได้ปกติ
4) ระบบ APRS ใช้งานได้ปกติ
โดยช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีมรสุม ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นมีการเฝ้าระวังผ่านสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นเอง และร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณกุศลเพื่อติดต่อข่าวสารกันได้อย่างทันท่วงที
           2. สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดราชบุรี มีการใช้งานผ่านระบบ
1) ระบบ Repeater 145.6625 MHz (Dup -600), 145.7250 (Dup -600) ใช้งานได้ปกติ
2) ระบบ echolink ใช้งานได้ปกติ
3) ระบบ APRS ใช้งานได้ปกติ
โดยช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีมรสุม ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นมีการเฝ้าระวังผ่านสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นเอง

จังหวัดราชบุรี

ตามที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งขอรับการสนันสนุน เครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานให้บริการรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี นั้น
          สำนักงาน กสทช. โดย รก.ลสทช.ได้พิจารณาแล้วได้มอบของกลางเครื่องวิทยุคมนาคม CB245 และสายอากาศ พร้อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ที่สิ้นสุดคดีแล้ว เพื่อจำหน่ายเป็นครุภัณฑ์ให้ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 10 เครื่อง โดยนายอนิรุท เสวกานันท์ (ผภภ.เขต 16) เป็นตัวแทนมอบให้กับนางปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดราชบุรี เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป

จังหวัดราชบุรี

  วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ภภ.เขต 16 ประกอบด้วยนายชานนท์ คราประยูร วก.ก1 นายเสนีย์ สุมณฑา นตป.ก3 และนายพิสิฐพงศ์ พูลสุข บุคคลเพื่อช่วยฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กับสถานีควบคุมข่ายวิทยุ ในกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร
  ตามบัญชา อภภ.1 ให้ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Repeater ควบคุมข่าย ผลการการตรวจสอบความพร้อม ดังนี้
    1.ระบบ Repeater  ใช้งานได้ปกติ
    2.ระบบ echolink ใช้งานได้ปกติ (เครือข่าย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์)
    3.ระบบ D – Star ใช้งานได้ปกติ
    4.ระบบ APRS ใช้งานได้ปกติ
    5.ระบบอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา Emergency go Box กรณีตั้งเป็นสถานีวิทยุสื่อสารชั่วคราวหากเกิดภัยพิบัติ
    6.ระบบตรวจสภาพอากาศแบบ Machanic ตรวจระดับน้ำ ทิศทางลม ความชื้น ซึ่งมีความแม่นยำสูง
    โดยช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีมรสุม ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นมีการเฝ้าระวังผ่านสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นเอง

จังหวัดสมุทรสงคราม

  วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ภภ.เขต 16 ประกอบด้วยนายชานนท์ คราประยูร วก.ก1 นายเสนีย์ สุมณฑา นตป.ก3 และนายพิสิฐพงศ์ พูลสุข บุคคลเพื่อช่วยฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กับสถานีควบคุมข่ายวิทยุ ในกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
  ตามบัญชา อภภ.1 ให้ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Repeater ควบคุมข่าย ผลการการตรวจสอบความพร้อม ดังนี้
  1.ระบบ Repeater ใช้งานได้ปกติ
  2.ระบบ echolink ใช้งานได้ปกติ (เครือข่าย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์)

จังหวัดราชบุรี

   วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 งานตรวจสอบเนื้อและคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล Zone C และ C+ ระยะที่ 2 ของสำนักงาน กสทช.โดยดำเนินการตรวจ WiFi หมู่บ้าน บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รวมทั้งสิ้น 27 จุด โดยจากการตรวจสอบทุกจุดบริการ มีระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สามารถใช้การได้เป็นปกติ

จังหวัดราชบุรี

   เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 16 ลงพื้นที่ตรวจโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล Zone C ระยะที่ 2 ของสำนักงาน กสทช.โดยดำเนินการตรวจ WiFi หมู่บ้าน บริเวณพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รวมทั้งสิ้น 20 จุด โดยจากการตรวจสอบทุกจุดบริการ มีระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สามารถใช้การได้เป็นปกติ ณ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

          ตามที่ Call Center 1200 ได้รับแจ้งประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ บริเวณถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

          สำนักงาน กสทช.เขต 16 โดย งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุดังกล่าวร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบพบสายสื่อสารต้นเหตุตราอักษร TOT ต่อมาได้เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเพื่อสอบถามอาการ พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย ผู้ขับขี่มีอาการกล้ามเนื้ออักเสบและมีรอยแผลไหม้จากสายสื่อสารบริเวณลำคอ และผู้โดยสารมีอาการข้อมือขวาอักเสบและมีแผลบริเวณข้อเท้าขวา จึงได้ประสานไปยังบริษัท NT (TOT) จังหวัดสมุทรสาคร โดยทางบริษัทฯ ยอมรับผิดชอบและจะดำเนินการเยียวยาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บต่อไป

          ตามที่ สำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้รับการประสานกรณีแจ้งปัญหาสายสื่อสาร (ไม่ทราบชนิดและบริษัทผู้เป็นเจ้าของ) พาดผ่านมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งอาจเป็นอันตราย อีกทั้งไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างบริเวณ โรงแรมซุปเปอร์ไฮเวย์ 159 ถ.เพชรเกษม ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
          สำนักงานฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กฟอ.บ้านลาด NT (CAT,TOT) AWN , DTN , TRUE , ILINK และ Uninet เพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ร้องเป็นอย่างยิ่ง เรียบร้อยแล้ว

👉สำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้เข้าร่วมการสัมมนาของคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบริเวณวัดพเนินพูล ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
👉และได้รับมอบหมายในวันที่ 10 มิ.ย. 65 นัดผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วย บริษัท NT (TOT/CAT) , 3BB , Dtac , True เพื่อลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสายสื่อสารในบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว