กรณีสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบริเวณวัดพเนินพูล

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

👉สำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้เข้าร่วมการสัมมนาของคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบริเวณวัดพเนินพูล ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
👉และได้รับมอบหมายในวันที่ 10 มิ.ย. 65 นัดผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วย บริษัท NT (TOT/CAT) , 3BB , Dtac , True เพื่อลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสายสื่อสารในบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว