เรื่อง กรณีแจ้งปัญหาสายสื่อสารมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งอาจเป็นอันตราย จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 7 มีนาคม 2565

          ตามที่ สำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้รับการประสานกรณีแจ้งปัญหาสายสื่อสาร (ไม่ทราบชนิดและบริษัทผู้เป็นเจ้าของ) พาดผ่านมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งอาจเป็นอันตราย อีกทั้งไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างบริเวณ โรงแรมซุปเปอร์ไฮเวย์ 159 ถ.เพชรเกษม ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
          สำนักงานฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กฟอ.บ้านลาด NT (CAT,TOT) AWN , DTN , TRUE , ILINK และ Uninet เพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ร้องเป็นอย่างยิ่ง เรียบร้อยแล้ว