จัดระเบียบสายสื่อสารที่กีดขวางและเป็นอุปสรรคแก่การก่อสร้างถนน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ราชบุรี

       ตามที่สำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้รับหนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ กรณีขอความอนุเคราะห์ให้จัดระเบียบสายสื่อสารที่กีดขวางและเป็นอุปสรรคแก่การก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3088 เส้นราชบุรี – ปากท่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
      การแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่เป็นอุปสรรคแก่การก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3088 เส้นราชบุรี - ปากท่อ ได้ดำเนินการตัดสายสื่อสารที่ล่วงหล่นพื้นและยกระดับสายสื่อสารบริเวณช่วงที่มีการก่อสร้างถนน เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถดำเนินการได้ก่อน และด้านฝั่งตรงข้ามถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างภายในสิ้นเดือน ผู้ประกอบการสายสื่อสารจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้รับจ้างจะขนย้ายเครื่องมือ ส่วนการจัดระเบียบสายสื่อสารต่อเนื่องในเส้นทางดังกล่าว จะดำเนินการในคราวต่อไป