จัดระเบียบสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบบริเวณเทศบาลตำบลเขางู

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ราชบุรี

ตามที่สำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้รับหนังสือจากสำนักงานเทศบาลตำบลเขางู กรณีขอความอนุเคราะห์ให้จัดระเบียบสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบบริเวณเทศบาลตำบลเขางู งานตรวจสอบเนื้อหาฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริเวณเทศบาลตำบลเขางู ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ได้มีการประชุมหารือหน้างานในช่วงเช้า เพื่อกระจายงานตามช่วงเสาไฟฟ้าให้แต่ละบริษัทรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท NT(TOT/CAT), 3BB, True, AIS และ Dtac