จัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณอำเภอดำเนินสะดวก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ดำเนินสะดวก ราชบุรี

    ตามที่ สำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้รับการประสานจาก Call Center 1200 กรณีได้รับแจ้งจากนางสาวกุลธิดา แซ่เฮ้ง ว่ามีสายสื่อสารจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ ซึ่งอาจเกิดอันตราย บริเวณเลขที่ 255 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นั้น

   วันที่ 25 พ.ค. 64 งานตรวจสอบเนื้อหาฯ ได้ประสานผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไข ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) (NT CAT/NT TOT) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เข้าดำเนินการแก้ไขสายสื่อสารในจุดร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว