สายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบริเวณสี่แยกไฟแดงปากบึง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ราชบุรี

    สำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้รับการประสานจาก Call Center 1200 ให้โปรดพิจารณาเร่งดำเนินการ
กรณีนายรอมฤทธิ์ เส็งสาย ร้องเรียนสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบริเวณสี่แยกไฟแดงปากบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นั้น
     การนี้ งานตรวจสอบเนื้อหาฯ ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 ได้ประสานและได้รับความร่วมมือจาก กฟอ.จอมบึง และผู้ประการประกอบด้วย NT TOT/Cat , 3bb , true , interlink , dtac , uih ,ais เพื่อลงพื้นที่ในวันที่ 18 พ.ค. 64 และได้ร่วมเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว