จัดระเบียบสายสื่อสาร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ตามที่ ภภ. เขต 16 ได้รับการประสานจากท่าน สส.กุลวลีฯ กรณีสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบริเวณหน้าวัดหน้าวัดโรงช้าง และได้ประสานหน่วยงานสื่อสาร ประกอบด้วย nt(tot/cat) ais dtac 3bb และ true เพื่อร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารในวันที่ 6 พ.ค. 64 เวลา 9.30 น.  นั้น
     เนื่องด้วยเมื่อคืน (5 พ.ค. 64) มีฝนตกลมแรงพายุเข้าในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าล้มหลายจุด ผปก. จึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมด แต่ได้รับความอนุเคราะห์จาก true เพียงเจ้าเดียวในการแก้ไขจุดดังกล่าวและได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ภาพในอัลบัมที่เต็มลงครับ)