ตรวจสอบสายสื่อสาร (ราชบุรี)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
เสาไฟฟ้าที่ปากซอย 9 บาร์สายฝนร่วมใจ ราชบุรี

ตามที่ได้รับการประสานจากท่าน สส. เขต 1 จังหวัดราชบุรี กรณีเสาไฟฟ้าเอียง บริเวณ เสาไฟฟ้าที่ปากซอย 9 บาร์สายฝนร่วมใจประชาชนใกล้เคียงเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณปากซอยสานฝนร่วมใจ ซอย 9  นั้น
     สำนักงาน กสทช. เขต 16 งานตรวจสอบเนื้อหาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว และสอบถามชาวบ้านรอบข้าง โดยเสาไฟฟ้าดังกล่าว เอียงได้ประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว สาเหตุอาจเนื่องจากเมื่อช่วงนั้นมีการทำถนน และสายสื่อสารเกี่ยวที่เสาจำนวนมาก จึงทำให้น้ำหนักเยอะโหลดเสาไฟฟ้าจึงเกิดการเอียง
     การนี้ ได้ประสานไปยัง กฟจ.ราชบุรี เพื่อบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าแผนการจัดระเบียบสายฯ และ กฟจ.ราชบุรี จะเร่งดำเนินการปรับระดับความเอียงเสา หากมีความจำเป็นต้องนัด ผปก. สายสื่อสารเพื่อลงพื้นที่ กฟจ.ราชบุรี จะแจ้ง สำนักงาน กสทช. เขต 16 ต่อไป