จัดกระบวนการทำความเข้าใจเพิ่มเติมตามคำสั่งศาลปกครอง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
จังหวัดเพชรบุรี

จัดกระบวนการทำความเข้าใจเพิ่มเติมตามคำสั่งศาลปกครอง จังหวัดเพชรบุรีของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด โดยมีผู้ร้องเรียน และ สำนักงาน กสทช. เขต 16 เข้าร่วมโดยได้ข้อสรุปจากผู้ร้องเรียนดังนี้
1.ให้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ปรับทัศนียภาพ  (เพื่อลดความกังวล ความเครียดจากการเห็นเสาส่งในทุกๆ วัน) เช่นปลูกต้นไม้ หาฉากกั้น
2.ให้ สำนักงาน กสทช.เขต 16 ทำการตรวจวัด EMF กับผู้ร้อง (tuc 1800, 2100) ทุก 3 เดือน โดยวัน เวลา จะทำการนัด ผู้ร้องอีกทีครับ