ตรวจจับการส่งสัญญาณและป้องกันการส่งสัญญาณการทุจริตการสอบ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565
จังหวัดราชบุรี

👉🏻ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน ก.พ. ได้ขอความอนุเคราะห์ สำนักงาน กสทช. เขต 16 จัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมเพื่อตรวจจับการส่งสัญญาณและป้องกันการส่งสัญญาณการทุจริตการสอบ
👉🏻ผลการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบความผิดปกติในการใช้งานคลื่นความถี่แต่อย่างใด