สำนักงาน กสทช.เขต 16 ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

วันที่ 12 เมษายน 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 16 ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ตามแนวทางปฏิบัติวิถ๊ใหม่( New Normal ) สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้อยู่สืบไป