สำนักงาน กสทช. เปิดช่องทางการรับ - ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอีเมล

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

📢 สำนักงาน กสทช. เปิดช่องทางการรับ - ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอีเมล เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และก้าวสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล

📨 หน่วยงานภายนอกสามารถรับ - ส่งหนังสือราชการผ่าน E-mail : saraban@nbtc.go.th ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2670 8888 ต่อ 2209 , 2265