ท่าน กสทช. นที ตรวจเยี่ยม

วันที่ 12 มีนาคม 2564

ท่าน กสทช. นที ตรวจเยี่ยม สำนักงาน กสทช. เขต 16 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564